Łukasz Michalik

Prezes Zarządu/CEO

Michał Wachowicz

Koordynator ds. Produkcji/Production Coordinator

Iwona Klimczak

Dyrektor Finansowy/CFO

Monika Zimmerman

Specjalista ds. Kadr i Płac/HR Director

Michał Iwaszko

Kierownik Projektu/Project Manager

„Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko?” – Albert Einstein